Mastocytosecentret Odense Universitetshospital

Information til patienter, pårørende og fagpersoner.
 

Mastocytose er en tilstand med ophobning af mastceller i kroppen. Mastcellerne er kroppens allergiceller. Symptomer ved mastocytose er mangeartede og skyldes at mastcellerne kan sidde i såvel huden som andre organer. Tilstanden kan ses hos både børn og voksne og da oftest med forskelligartet forløb. Hos børn er symptomerne ofte milde, og mange børn vokser sig fra sygdommen - mens tilstanden er blivende hos voksne og kan være forbundet med mere udtalte symptomer. Mastocytose er sjælden, men formentlig underdiagnosticeret. Udredning og behandling er en specialistopgave og kræver et tæt samarbejde mellem lægelige specialer.
 

Hvem er vi?

Mastocytosecentret OUH - MastOUH - består af Hudafdeling I og Allergicentret, Hæmatologisk afdeling, Patologisk afdeling, Røntgenafdelingen, Endokrinologisk afdeling, Gastroenterologisk afdeling og Børneafdelingen på Odense Universitetshospital. Centret er optaget som Center of Excellence under det europæiske mastocytosenetværk ECNM.

Kontaktpersoner:

Overlæge Sigurd Broesby-Olsen
Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

Overlæge, ph.d Hanne Vestergaard
Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital